Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

23.9.2022

 

REKISTERIN PITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Vilja Handmade (y-tunnus:3312677-7)

Puistokaari 21

00200 Helsinki

vilja.handmade@gmail.com

 

MITÄ TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, osoite, yhteystiedot, IP-osoite, maa, asioidessa käytetty kielli, tiedot tilatuista tuotteista ja muut asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot kuten maksu- ja toimitustapa. Yritysasiakkalta tallennetaan lsiäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

 

MIHIN TIETOJA KÄYTETÄÄN?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja tilausten toimitus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asaikkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus